foto1
banchumnum prokfa school
foto1
โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า
foto1
banchumnum prokfa school
foto1
banchumnum prokfa school
foto1
banchumnum prokfa school

Login Form

✔✔ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O - NET

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า (ประสงค์ราษฎร์สงเคราะห์) ได้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O - NET

ณ สนามสอบโรงเรียน อนุบาลเกาะจันทน์

 

✔✔ มอบทุนการศึกษาวัดพุทธศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวอรนุช กุลสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า

(ประสงสค์ราษฎร์สงเคราะห์) มอบทุนการศึกษาวัดพุทธศาสตร์

ให้กับนักเรียนที่เป็นเด็กดี มีความประพฤติดี เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

เสริมสร้างความภาคภูมิใจและมุ่งมั่นในการทำความดีต่อไป

 

✔✔ กิจกรรมเข้าค่าย Day Camp ลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โรงเรียนบ้านชุมชนปรกฟ้า (ประสงค์ราษฎร์สงเคราะห์) ได้จัดกิจกรรมเข้าค่าย Day Camp ลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566

✔✔โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ค่ายลูกเสือวัชรชล

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า ได้จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ค่ายลูกเสือวัชรชล ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

และมีโรงเรียนที่เข้าร่วมด้วย ได้แก่ โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ และโรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ

 

เกิดข้อผิดพลาด
  • คุณไม่มีสิทธิ์ในการดูข้อมูลในส่วนนี้