foto1
banchumnum prokfa school
foto1
โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า
foto1
banchumnum prokfa school
foto1
banchumnum prokfa school
foto1
banchumnum prokfa school

Login Form

🥅 ข้อมูลโรงเรียน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

🇹🇭 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
 
ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ”การวัดและ ประเมินผลการจัดการเรียนรู้“

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า (ประสงค์ราษฎร์สงเคราะห์)
ได้ให้บริการ ห้องประชุมต้นรกฟ้า สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ”การวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้“ ซึ่งจัดโดย รร.บ้านเขาสัตตพรหม รร.บ้านโค้งประดู่
รร.บ้านเขาวังแก้ว รร.บ้านวังมะเดื่อ และ รร.บ้านชุมนุมปรกฟ้า ณ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า

มอบเกียรติบัตรรางวัลให้กับครู ผู้ร่วมประกวดนวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสาวอรนุช กุลสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า
(ประสงค์ราษฎร์สงเคราะห์) มอบเกียรติบัตรรางวัลให้กับครู ผู้ร่วมประกวดนวัตกรรม
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลงทะเบียนยืนยันตัวตน ผ่านระบบ HEALTH ID

วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์
ลงพื้นที่บริการ ลงทะเบียนยืนยันตัวตน ผ่านระบบ HEALTH ID
ให้กับครูและนักเรียนชั้น ป.๒ - ม.๓ ณ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า
(ประสงค์ราษฎร์สงเคราะห์)

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาเปตอง เพื่อสุขภาพสำหรับเด็ก

วันศุกร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๓ ได้เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาเปตอง เพื่อสุขภาพสำหรับเด็ก
เยาวชนและประชาชน “ชุมชนที่ ๗ บ้านปรกฟ้า” ณ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า
(ประสงค์ราษฎร์สงเคราะห์) สนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันคุณภาพ
แห่งชาติเทศบาลเมืองปรกฟ้า

วันงดสูบบุหรี่โลก

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า (ประสงค์ราษฎร์สงเคราะห์)
นำโดย นางสาวอรนุช กุลสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสิริมิริน เกิดช่าง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
ประจำปี 2567 โดยในปีนี้คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก คือ "ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชน
จากบุหรี่ไฟฟ้า" เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงอันตรายและพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าและสุขภาพ
ของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบ แต่ต้องมารับควันบุหรี่ โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญ
ของการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยกิจกรรม ประกอบด้วย การกิจกรรมรณรงค์
และให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ จากการจัดกิจกรรมทำให้นักเรียนรู้ถึงโทษ
และพิษภัยของบุหรี่มากยิ่งขึ้น

ยินดีต้อนรับ นางสาวสิริมิริน เกิดช่าง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

🎯 ยินดีต้อนรับ นางสาวสิริมิริน เกิดช่าง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า 🍀🎈
#Prokfa Teacher Team 💕

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นางสาวสิริมิริน เกิดช่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า (ประสงค์ราษฎร์สงเคราะห์)
ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาขบูชา อันเป็นการรำลึกถึง
การประสูติ ตรัสรู้ เเละปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งนักเรียน
ยังได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดและเก็บขยะ ณ วัดปรกฟ้ากิตติมงคล

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เพื่อร่วมวางแผน ปรึกษาหารือ แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า
โดยมี พระอาจารย์พิชิตศักดิ์ สุภาจาโร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ได้เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุมต้นรกฟ้า โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า (ประสงค์ราษฎร์สงเคราะห์)

รับการนิเทศความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

🎯 16 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า (ประสงค์ราษฎร์สงเคราะห์) ได้รับการนิเทศและติดตาม ความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

จาก ศน.สว่าง จันทุมมี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 พร้อมให้คำแนะนำ

ข้อเสนอแนะ และกำลังใจ ในการพัฒนาสถานศึกษา ต่อไป

เกิดข้อผิดพลาด
  • คุณไม่มีสิทธิ์ในการดูข้อมูลในส่วนนี้